Vendor details

  • Pseudosongsachfood
  • Vendor typeIndividual
Published the Mon Oct 07, 2019 3:08 pm

    Description:

    dầu phụng nguyên chất là dầu phụng được ép từ các hạt đậu phụng săn chắc cho ra chất lượng dầu tốt và dầu phụng không chứa tạp chất và chất bảo quản.

    Tìm hiểu thêm tại: songsachfood.com